Hvor er det dog nemt at skjule sig på Facebook eller andre digitale medier. Her kan man frit komme med usaglige og unøjagtige udtalelser, og for nogle borgere er det åbenbart en sport at nedgøre borgere og handlinger i andre bysamfund.

Det er ikke god opdragelse – og desværre også samfundsfjendsk.

Lad mig tage to spørgsmål op uden at tage stilling:
a) Nivå vil have en svømmehal
b) Humlebæk vil gerne have et mere funktionsdygtigt bibliotek/Kulturhus (?)

Hvad a) angår, er det mit indtryk, at der af byrådet køres en proces, der meget vel kunne resultere i, at der etableres en svømmehal i Nivå. Men: intet er vedtaget. Blandt andet mangler der finansiering. Og hertil kommer det store spørgsmål: hvem skal betale for driften, og hvad kommer det til at koste at bruge svømmehallen? Bliver det til at betale for almindelige mennesker, eller for skoleelever (men her skal kommunen jo nok betale)? Sporene skræmmer fra andre svømmehaller, og det er blandt andet erfaringer fra andre byer, der kan/bør danne grundlag for en beslutning om, hvorvidt vi har råd.

Hvad b) angår, så har Humlebæk et bibliotek, der for længst burde have været revet ned, så dårligt er det. Derfor er biblioteksgrunden sat til salg, med det for øje, at der etableres et bibliotekstilbud i den nuværende posthusgrund, medens biblioteksgrunden tænkes anvendt til boliger.


Til forskel fra svømmehallen i Nivå vil der i Humlebæk sandsynligvis blive tale om, at en investor bygger et hus, der kan indeholde både en biblioteksfunktion, mødelokaler og boliger. Kun derved kan økonomien hænge sammen. At tale om at der bygges et kulturhus, er vist en overdrivelse, selv om der er nogle, der peger på, at det er et must. Sandsynligvis vil kommunen – i lighed med f.eks. Fredensborg by – kunne leje sig ind i de lokaler, der vil være kommunerelaterede.

Overdrivelse fremmer forståelsen
Desværre vil vi nok de næste mange måneder blive tudet ørerne fulde af, at ”nu får Humlebæk et kulturhus”, hvilket er en megaoverdrivelse, i og med huset/grunden end ikke er udbudt til salg.
Min opfordring skal derfor være, at vi afholder os fra at kaste med mudder mod hinanden. Hvert bysamfund har sit særpræg, og hvert bysamfund har sine egne problemer. Lad os løse dem først, inden vi skyder mod hinanden med urigtige argumenter. Det klæder ingen.

Grethe Troensegaard
Frederikkevej 6, Humlebæk