Jeg tror, at mange borgere ligesom jeg venter utålmodigt på, at en plan for Nivå Centerområde snart vil blive fremlagt for offentligheden. Så kan folk få mulighed for at diskutere og give input til udvikling og modernisering af området. Folk skal med i en åben debat, før den længe ventede ombygning sættes i gang.


For det er og bliver et fælles projekt at skabe byliv og en fornyet og stærk identitet for Nivå. Forretningsliv, kommune og alle os i Nivå skal sammen udvikle området. Ombygningen af Nivå Center skaber en enestående mulighed for at udvikle hele bymidten ud fra en helhedstænkning, som efter min mening i langt højere grad end i dag skal kunne rumme både handel-, kultur- og socialt liv. En bymidte, hvor vi kan mødes og skabe fælles oplevelser, langt ud over det at gå i butikkerne og købe de daglige fornødenheder.


Min holdning er, at Nivå Bibliotek fortsat skal være ”hjertet” i Nivå. Biblioteket er en kilde til viden og information, og det skal efter min mening også være et aktivt kultur- og medborgerhus med foredragssal, mødelokaler og café. Planen skal også skabe rammen for at kunne sammenknytte Biblioteket og den kommende svømmehal, der vil blive et stort aktiv for hele kommunen.


Hanne Berg, (SF) medlem af Fredensborg byråd
Solvej 14
Nivå