SF ønsker at investere i mennesker og deres udvikling – derfor skal vi tænke langsigtet for at give de bedste muligheder for gode livsforløb fra vugge til plejehjem.

Pædagognormeringer: 3 børn til én voksen i vuggestuer og 6 børn til én voksen i børnehaver, som videnskaben underbygger nødvendigheden af. Fritidshjemmene skal fredes i minimum 4 år. Fordelene ved fritidshjem fremfor SFO er markante, da de bl.a. sikrer et pædagogisk frirum for børnene efter skoledagen.

To-lærere i klasser med mere end 24 elever for at sikre høj kvalitet og trivsel for alle elever. Forsøg med to-lærere i udvalgte klasser for at mange flere rent faktisk gennemfører en ungdomsuddannelse. I fritiden ungdommen have mulighed for en sjov og aktiv fritid, og desuden skal vi fortsætte de forebyggende aktiviteter, så kriminalitet undgås. Desuden skal alle skoler skal have mulighed for at genindføre skolekantiner med sund mad.

Ældre skal have bedre pleje på plejehjemmene, hvor de ansatte har for ringe tid til pasning og omsorg. Der afsættes en pulje til at de ansatte kan komme på fuld tid efter eget ønske. I dag er mange ”tvunget” på deltid, hvilket giver lav indkomst på et i forvejen lavtlønsområde.

SF vil også udvikle forsøg med Fredensborg kommune som en mere økologisk, social/kulturel og økonomisk bæredygtig kommune. Forsøg som folk, foreninger og nye virksomhedstyper skal udvikle lokalt og i fællesskab. Det koster penge, men de er nødvendige for at kickstarte en helt ny udvikling af arbejdsmarkedet, folkefællesskaber og velfærden.

Hanne Berg, SF, byrådsmedlem

Ole Bergmann  formand for SF's lokalforening Fredensborg-Hørsholm