Selv om institutionerne ikke klager direkte, hører man dog alligevel, at der er skåret ind til benet, hvad vedligeholdelse, læreressourcer, kantinedrift mv. angår.


Folkeskolereformen var i princippet udgiftsneutral, men man kan forestille sig, at det har været belastende både at skulle implementere den nye reform på skolerne og så absorbere diverse besparelser.


Vi vil gerne bevare vores folkeskoler som landets bedste, hvilket er med til at gøre Fredensborg til en attraktiv Kommune, og derfor foreslår Socialdemokratiet, at vi dels inviterer skolebestyrelsesrepræsentanter til et Børne- og Skoleudvalgsmøde for at høre, hvor der skal satses yderligere, dels, at man allerede ved de kommende budgetforhandlinger går i dialog med de øvrige parter om flere ressourcer til skolerne.

 


Bo Hilsted, Charlotte Sander og Ergin Özer
Medlemmer af Børne- og Skoleudvalget