8. marts er kvindernes internationale kampdag. Kvinders rettigheder er ikke ligestillet med mænds, og der er stadig kvindeundertrykkelse i Danmark og i verden:

Etniske minoritetskvinder, som forhindres i et udadvendt liv med uddannelse og job, fordi de holdes hjemme af en reaktionær kultur. Vi må hjælpe dem med at kræve frihed til uddannelse og job, også for de af minoritetskvinderne i Fredensborg kommune, som er ramt af den kulturelle undertrykkelse.

Kvinde-sex-handel over landegrænser er ligeså moralsk forkasteligt som tidligere tiders slavehandel. Kvinderne lever i et slags retsløst parallelsamfund, hvor bagmænd og kunder sætter rammerne for uhyrlige livsvilkår. Vi må tilbyde dem lang bedre beskyttelse i Danmark, og også sikre pladser nok på krisecentre i Nordsjælland.

Voldtægt er stadig underlagt en forældet lovgivning, hvor kvindes modstand ikke tillægges samme vægt som mandens påstand om, at det var ”kvindens egen skyld”. Vi må insistere på, at loven laves om, så den bygger på ligeværdighed mellem kvinders og mænds seksualitet. Vi kan begynde med at tage kampen op mod ”udskamning” af kvinder og deres seksualitet på de sociale medier, som rammer mange unge kvinder.

Hvordan skal vi for alvor arbejde for større lighed mellem kønnene? Vi skal gå grundlæggende til værks, og satse på en lighedsorienteret, frihedssættende, feministisk børneopdragelse. Det er i hvert fald en tanke værd – at vi som forældre kan tænke børneopdragelse i et åbnet og frisættende perspektiv, at vi åbner for børns muligheder for at udvikle sig frit efter ønsker og evner, og ikke begrænses af forestillingen om, hvad ”rigtige piger” og ”rigtige drenge” kan og må.

Både mænd og kvinder vil blive friere og lykkeligere, hvis vi gør op med en konform opdragelse efter stive kønsroller, og i stedet stiller skarpt på den enkeltes særlige evner og værdi. På den måde er Kvindernes internationale kampdag 8. marts en vigtig kamp for et mere lige og retfærdigt samfund.

Hanne Berg, SF,

Medlem af Fredensborg byråd