Venstres idé med at udvide multisalen i det kommende Byens Hus i Kokkedal, som blev taget op på Plan- miljø og klimaudvalget den 07.02.2017, har nu fået politisk ”vind i sejlene”.

Et stort flertal i økonomiudvalget har nemlig bevilliget 1 mio. kr. ekstra til projektet. Pengene skal bruges til at udvide multisalen med op til 50 m2 yderligere, eller sagt på en anden måde der kommet 1 mio. kr. mere til Byens Hus på foranledning af Venstre.

Der bliver fortsat en scene ude og inde, men med udvidelsen, bliver der væsentligt mere plads til publikum, når den indvendige scene tages i brug. Mulitsalen får også en størrelse, så ”Byens Hus” kommer til at kunne lave mange flere forskellige arrangementer.

Venstre synes, at det er den rigtige beslutning, at få bygget Byens Hus i en god størrelse fra starten af. Så fra Venstres side skal der lyde en stor tak til de andre partier i byrådet for at støtte op om forslaget.

Beslutningen kommer til glæde og gavn for alle borgerne i Fredensborg Kommune. Venstre håber, at nye foreninger vil opstå, og at huset kommer til at blive brugt flittigt af de mange forskellige foreninger, borgere mv. i Fredensborg Kommune.


Gruppeformand for Venstre
Lars Søndergaard