>
> En ny afgørelse er netop blevet truffet af Natur- og Miljøklagenævnet. Afgørelsen siger, at støjen er ulovlig, og kommunen skal derfor sørge for at standse den ulovlige aktivitet. En standsning vil med andre ord betyde, at kommunen SKAL lukke Karlebo skydebane og én af banerne på Langstrup skydebane.
>
> Nu vil SF kræve sagen på byrådsmødets dagsorden igen. Forvaltning eller embedslæge bedes beskrive de sundhedsmæssige gener som naboerne udsættes for ved den ulovlige støj. Ved at se på Miljøstyrelsens hjemmeside om støj fremgår det at: "ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) kan støj medføre kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnforstyrrelser, forhøjet blodtryk og forøget risiko for hjerte-karsygdomme".
>
> Når også de sundhedsmæssige konsekvenser - udover de natur- og miljømæssige problemer, som hober sig op i Langstrup Mose - bliver beskrevet sort på hvidt, vil SF igen, igen kræve øjeblikkelig lukning. Jeg håber, at selv V og S snart forstår sagens alvor.
>
>
> Hanne Berg, SF, Fredensborg byråd
> Solvej 14
> 2990 Nivå