Vi har læst Frederiksborg Amts Avis’ artikel om stoffer blandt Kommunens unge og konstaterer, at det kunne se ud, som om stofmisbruget blandt de unge i vores kommune er stigende. At vores forebyggende indsats ikke er stærk nok.

Det må vi selvfølgelig undersøge, og vi vil bede om at få en sag på i Børne og Skoleudvalget og vil samtidig arbejde for, at der tilføres ekstra ressourcer til det opsøgende arbejde blandt de unge.

I øjeblikket ligger størstedelen af den forebyggende indsats på skolerne i form af SSP-medarbejdere, men noget tyder på, at der skal omprioriteres indenfor området eller måske endnu bedre, tilføres indsatsen øgede midler.

Jo tidligere, man griber ind, jo bedre resultater – dette er en investering i unges fremtid, og hvad der starter som harmløs optakt til fester kan få katastrofale konsekvenser senere hen i livet.

 

Charlotte Sander

Bo Hilsted

Ergin Özer

Medlemmer af Børne og Skoleudvalget(S)