Det udsendte Forslag til lokalplan H109 for et nyt plejecenter i Humlebæk er et voldsomt indgreb i naturværdierne i Humlebæk Syd i forhold til vin-derforslaget af arkitektkonkurrencen og den gældende Kommuneplan.


Placeringen i Humlebæk Syd kræver en større forlængelse, med tilhøren-de vejbro, af Boserupvej langt ind i det grønne område. Desuden gen-nemskærer bebyggelsen det gamle levende hegn, og op til 35 m af dette hegn må derfor fjernes.


Der findes andre, langt mindre indgribende, muligheder for placering af plejecentret.


Alternativ 1.
Den bedste løsning vil være, at plejecentret placeres på sportsanlægget nord for skolen ved Baunebjergvej. Plejecentret placeres herved tættere på Humlebæks centrum, og der er ikke brug for nye vejanlæg. Skolens sportsanlæg kan flyttes til markerne syd for skolen.


Alternativ 2.
Hvis plejehjemmet absolut skal placeres i Humlebæk Syd bør det udelukkende placeres øst for det levende hegn. Vejbetjeningen kan herved ske fra en forlængelse af Baunebjergvej ind midt i plejecentrets område. Dette er en langt mere naturlig vejbetjening af plejecentret og herved kan det levende hegn bevares, og der sker ikke indgreb i det grønne område i Humlebæk Syd.


I begge alternativerne betyder det en naturlig afrunding af Humlebæks bebyggelse mod syd.
Denne argumentation har vi indsendt til Fredensborg Kommune som svar på høringen om lokalplanforslaget til Nyt pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk.


Borgere der er imod kommunens forslåede placering og et unødvendigt nyt vejbyggeri i, Humlebæk Syds grønne kile bør protestere.


Carl Kruse, Boserupvej 516, Humlebæk og
John Sylvester, Sørens Alle 18, Humlebæk.