Skolereformen indføres gradvist i Fredensborg kommune som i de fleste andre kommuner. Rom blev som bekendt ikke bygget på een dag, og det samme gælder for en stor skolereform, så selv om mange ting allerede er lykkedes, er der stadigvæk ting der halter.

F.eks den understøttende undervisning er ikke lykkedes fuldt ud endnu, og selv om der er gode intentioner bag ideen, kan den understøttende undervisning ikke gennemføres uden tilstrækkelige ressourcer. Meningen var jo at eleverne skulle have aktivitetstimer, gerne ud af klasselokalet, for at få en varieret skoledag. Men som det fungerer i dag, mangler der ofte penge til f.eks transport til klimaskolen i Humlebæk eller andre udadvendte aktiviteter, og til en ekstra voksen til de små klasser, når de skal på tur.

Den understøttende undervisning er med til at forlænge skoledagen, og det giver ikke mening med en lang skoledag, når den ikke kan gives et varieret indhold. Derfor giver det ualmindelig god mening at give skolerne frihed til at kunne veksle understøttende undervisning til timer med to voksne i klassen i stedet for. Så kan de to voksne sikre en målrettet undervisning, der kan udfordre og støtte det enkelte barn. Og eleverne kan komme en time tidligere hjem eller i fritidshjem.

Frihed for skolerne til at veksle understøttende undervisning til en kortere skoledag med timer med to voksne arbejder SF netop nu for i Folketinget. En sådan ændring af folkeskolereformen vil også give ualmindelig god mening for Fredensborg kommunes skoler og børnefamilier.

 

Hanne Berg, SF
Formand for Børne- og Skoleudvalget