Man kan roligt sige, at der var ”fuldt hus# på Baunebjerg skole torsdag aften.

Der blev hentet stole ind fra flere lokaler, så alle kunne få en siddeplads.


Og hvem deltog? Naturligvis mest borgere fra nærområdet, der ønskede klar besked om, hvad der skal ske. Og fik vi den besked? Det afhænger nok af, hvad man forventede.


Der var almindelig uforståelse overfor, at det i begyndelsen af 2015 blev oplyst, at Baunebjerg skole var imod, at plejehjemmet blev bygget på boldbanen, og at det var årsagen til, at man flyttede byggefeltet.

Nu er beskeden modsat: skolen har ikke noget imod at afgive boldbanen. Forvirret? - ja, det kan man sige. Om det så kan betyde, at Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vil tage placeringen op igen, stod hen i det uvisse.


Det blev oplyst, at en række boligselskaber er blevet opfordret til at byde ind på plejehjemmet. Om det betyder, at der kun er tale om ét byggefelt, blev desværre ikke oplyst. Det er svært at forestille sig, at boligselskaberne kan tage højde for en anden placering, når de først har brugt rigtig mange mandetimer på at udarbejde et tilbud.


Som noget nyt kunne man også forstå, at ledelsen af rehabilitering og visse dele af træningen, som i dag bor på Lystholm, skal flytte til det nye plejehjem.


Der er brugt rigtig mange (frivillige) timer på at formulere ønskerne til det kommende plejehjem. Ét af de største ønsker bliver ikke opfyldt. Der bliver sandsynligvis ikke produktionskøkken på det nye plejehjem, men kun café. Det betyder, at både plejehjemsbeboerne og de midlertidige beboere får mad leveret fra det store produktionskøkken på Lystholm. Det er stik imod den trend, der siger, at man skal kunne lugte, at der bliver lavet mad, ét af de lyspunkter, som vore demente ser frem til i deres dagligdag.


Det blev heller ikke nævnt, hvor et eventuelt ”lægehus” vil blive placeret.


Et andet meget stort problem er: hvordan kommer man med offentlige transportmidler til det nye plejehjem. Her var svaret, som jeg forstod det, at der vil være 400-500 m til det nærmeste stoppested på Teglgårdsvej. Helt uacceptabelt! Man kan forudse, at de besøgende til beboerne er ældre mennesker, for hvem en gåtur på 400-500 m vil være et stort problem. Men også for rehabiliteringsbeboerne vil det være et problem, hvis de ønsker at tage i Humlebæk Center eller til stationen. Man kan håbe, at der i de kommende forhandlinger med Movia bliver taget hensyn til beboernes og de besøgendes behov. Men også for de ansatte er der tale om noget af en udfordring, hvis det – som tilfældet er på Lystholm – ikke er muligt at komme hjem fra aften- eller nattevagter, fordi den sidste bus er kørt. I så fald vil plejehjemmet imødese det samme problem, som i dag på Lystholm: det er ikke muligt at rekruttere det nødvendige personale.


Når man betænker, at der med det nye pleje- og rehabiliteringscenter er tale om én af de største investeringer i denne byrådsperiode, kan det undre, at kun fire byrådsmedlemmer havde fundet anledning til at deltage. Dermed har de resterende 23 byrådsmedlemmer ikke hørt, hvad borgerne mener.

Man kan derfor håbe, at høringssvarene i en lind strøm vil bekræfte det indtryk, man gik hjem med, nemlig at ikke alle sten er vendt i denne sag. Det blev nævnt, at der må holdes endnu et borgermøde. Her kunne man passende tage udgangspunkt i de spørgsmål, der ikke blev besvaret i torsdags.


I næste uge tager repræsentanter fra Social- og Seniorudvalget på studietur til demenslandsbyen De Hogeweyk nær Amsterdam. Lad mig helt stilfærdigt udtrykke det håb, at deres iagttagelser kan påvirke indretningen af det nye plejehjem, og at det i så fald ikke er for sent i forhold til udbudsprocessen.


Med venlig hilsen
Grethe Troensegaard
Frederikkevej 6, Humlebæk