Kulturudvalgets beslutning om at indføre en lukkedag på Nivå Bibliotek har medført en facebookstorm, der har fået flere politikere ud af startblokkene.

Der rystes på både hoveder og hænder, men her et forsøg på at forklare sagen:


Kulturudvalget vil ikke Nivå Bibliotek noget ondt, det er et godt og velfungerende medborgercenter, men havde en bunden opgave pga. af de besparelser, udvalget skal administrere.


Valget var meget enkelt, nemlig
1)enten ens åbningstider med delvis udvidet selvbetjening på alle biblioteker, det krævede så ekstra bemanding i skikkelse af en vagt på Nivå Bibliotek, da fredagen skulle være en betjeningsfri dag på alle biblioteker,


2) eller en model, hvor alle biblioteker stilles ens mht. pengetildeling, hvilket ville medføre lukning på Nivå Bibliotek om fredagen, som er ugens mindst besøgte dag. For denne model talte yderligere, at det reducerede personale havde lejlighed og tid til fagligt samarbejde, som er udfordret, da personalet på Kommunens biblioteker er blevet reduceret kraftigt de seneste år.


Jeg valgte altså at gå imod en forringelse af åbningstiderne i Fredensborg og Humlebæk for at få råd til vagtpersonale i Nivå, og da det i forslaget lå, at ordningen foreløbig skulle være for 2016, skulle der arbejdes på selvbetjening på Nivå Bibliotek fremover – læs flere penge til kulturområdet.


Dette sidste kan jeg kun bakke op om, men det var altså ikke muligt med den nuværende bevilling.


Men kan der findes ekstra penge i indeværende år, er jeg da helt med på det – det ligger bare ikke i kortene med Kommunens anstrengte økonomi in mente.


Bo Hilsted
Næstformand i Kulturudvalget(S)