De Konservative glæder sig over, at De Liberale har den samme økonomiske politik som vi. I 1916 var målet i det første konservative partiprogram ”sparsommelighed med de offentlige finanser”. I dag hedder det i Fredensborg Kommune: Mere konkurrenceudsættelse! Var Fredensborg på dette felt lige så dygtig som kommuner med en konservativ borgmester, ville kommunen kunne bruge næsten 22 mio. kr. på andre initiativer, uden at det ville gå ud over den offentlige service. For De Konservative skal disse 22 mio. først og fremmest bruges på skattelettelser. 

Vi skal i første omgang have skatten ned på samme niveau som før kommunesammenlægningen. Vi har lovet borgerne, at kommunesammenlægningen i 2007 ville være en fordel. Nu skal vi hjemtage synergieffekten af sammenlægningen og give familierne deres penge tilbage, så de får mere frihed.

Her hører ligheden med liberalisterne så op. De Konservative har også som mål at styrke fællesskabet. Kokkedal har i over ti år savnet et mødested for alle de forskelligartede kulturelle aktiviteter. Vi skal i gang med ”byens hus” som et fælles mødested med bibliotek, idrætsfaciliteter, scenefaciliteter og foreningslokaler.

Vi skal også samle kræfterne om et nyt idrætscenter i Humlebæk med mulighed for at dyrke mange forskellige former for idræt – både de specielle og de almene. Samler vi, opnår vi en fornuftigere drift, samtidig med at vi styrker fællesskabet. Fredensborg Kommune skal være en attraktiv bosætningskommune. Det opnår vi med gode og moderne faciliteter for familiernes fritidsliv.

Den konservative midte er balancepunktet mellem sparsommelighed med de offentlige finanser og dermed mere personlig frihed og en styrkelse af kulturen og fællesskabet.

LA’s kandidater minder os om, at de også efter valget vil holde os op på vore løfter. Det glæder os meget, da det vil styrke fokus. LA’s kandidater er meget optagede af tal. Lad mig derfor i al stilfærdighed minde dem om, at man i Fredensborg byråd skal kunne tælle til 14 for at få noget igennem. {jcomments on}