Vi kan have nok så mange IPads til børnene.

Der kan laves pædagogiske læreplaner, og bygges nye spændende legepladser og flotte skoler.
Men det vigtigste af alt er kontakt og nærvær.

Børn tilbringer mange af deres vågne timer i daginstitutioner og skoler. Derfor skal de voksne have tid til det enkelte barn. Og tid til at støtte børnenes fælleskaber, så alle kan være med.


Vi ved fra forældre og fra vores samtaler med pædagoger og lærere, at der mangler tid til det enkelte barn i skolerne og daginstitutionerne, og at der er store udfordringer med at implementere den nye folkeskolereform.


Vi vil både kommunalt og landspolitisk arbejde benhårdt for, at den kommunale økonomi bliver gearet til en bedre indsats på børne- og skoleområdet. Besparelser skal stoppes og forbedringer skal indføres.
Der skal være råd til normeringer på 3 børn pr voksen i vuggestuerne og 6 børn pr voksen i børnehaverne.


Der skal være en ordentlig finansiering af folkeskolereformen, så ambitioner og ressourcer kan følges ad. Vi skal give reformen et servicetjek og lave lokalaftaler, så der er tid til at sikre kvaliteten af undervisningen.


Og fritidshjem og klubber skal være trygge og rummelige fristeder - uafhængig af skoledagen.
Vi vil investere klogt – i mennesker.

 

Trine Torp, Spidskandidat for SF ved folketingsvalget i Nordsjælland
Hanne Berg, Formand for Børne- og Skoleudvalget i Fredensborg Kommune.