De ikke kommercielle lokalradioerne i Danmark står overfor en stor forandring.

Kulturministeret har fremsat et nyt lovforslag vedr. lokalradiodrift fra 2016.


Denne lovændring vil ikke bare ændre måden der bliver lavet lokalradio på, men har også meget urimelige krav til den enkelte station.


De væsentligste punkter til ændringen af lokalradiodriften er:

Man vil fjerne alle nuværende ikke kommercielle lokalradioer (som er 187 stk.) og i stedet skal der laves 82 nye lokalradioer – d.v.s. én radio pr. sender.
Lokalradioen skal være lokalt forankret både i form og sendested.

Der skal mindst sendes 15 timer hver dag – heraf skal 5 timer være ny produceret, hvoraf de 50% af tiden skal være taleradio. De 5 timer kan genudsendes 2 gange dagligt,
således man kommer op på 15 timer. Der må gerne sendes mere end 15 timer, dog skal 50 % af disse timer også være tale radio.

Radioen må ikke udsende radio fra fast opstillede mikrofoner, dog undtaget byrådsmøder, taler m.v..
Lovforslaget bærer stærkt præg af, at det er en kopi af lovforslaget for ikke kommerciel lokal TV, hvilket giver mange regler som ikke er tilpasset lokalradiodrift, samt ikke målbare paragraffer.
Det fremgår ikke klart hvad den enkelte radio får af tilskudsmidler.

Lokalradioerne i Danmark er i oprør...!
Deres eksistens grundlag er ved at blive flået fra hinanden, og alle de dedikerede frivillige medarbejdere må måske se deres passion og engagement revet væk under sig.

Hvorfor..? Fordi Kulturministeriet har fremsat en ny vision om hvordan lokalradio skal drives fremover.
Dette lovforslag til ændringen er lavet på et så spinkelt grundlag uden at inddrage dem, der ved noget om det, eller eller i det mindste sætte sig ind i hvad det kræver, samt hvad der skal til for at føre deres forslag ud i livet.

Grundtanken til det nye tiltag er i bund og grund en god ide, men måden lokalradioerne skal drives på er ikke i tråd med virkeligheden, da man ikke har sat sig ind i hvad der skal til af
økonomiske ressourcer for at drive en lokalradio – samt hvad der skal til m.h.t. mandskab og teknisk.


Lokalradioerne synes det er dårligt forarbejde der ligger til grund for lovændringen, og at nogle af deres forslag ikke kan føres ud i livet, uden der vil blive masseflugt fra de lokale lyttere.

At kræve at der sendes fra lokalområdet rent teknisk er en forældet opfattelse, da teknikken i dag gør, at det muligt at sende fra et hvilket som helst sted i Danmark.


Det burde derfor ikke være et must at man nødvendigvis har sende udstyret i den kommune man sender i. Der kan være gode billige økonomiske muligheder i at udsende fra andre lokationer end fra kommunen. Dette vil ikke stå i vejen for at der produceres lokalt, da det er teknisk muligt i dag, at sende/streame udsendelserne til hovedstudiet.

Derfor mener vi som lokalradioer, at man ikke har sat sig ind i den tekniske udvikling der er sket de seneste 5 år.


Kravet om 2,5 timers tale radio om dagen er komplet umulig at opfylde.
Det er ikke muligt at lave 2,5 timers lokalstof om dagen, det sker der simpelthen ikke nok til i lokalområdet. Ikke engang en lokalavis ville kunne opfylde disse krav – der er simpelthen ikke nok nyheder lokalt til at dække eller opfylde dette krav.

Samtidigt vil man ødelægge radioens alsidighed ved, at radioen er båndlagt til, at skulle bruge sendetiden på genudsendelser. Dette er så meget i modstrid til et andet sted i lovforslaget, da man her lægger op til, at radioen skal drives med vægt på alsidighed.


Selve lovforslagets (bekendtgørelsens) opbygning ligner til forveksling som sagt, lovforslaget til lokal TV drift. Dette er også bekræftet af en mediepolitisk ordfører, som har været med til at opstille det nye lovforslag. Denne politiker har indrømmet, at lovforslaget er ”jappet” igennem, da man ikke have tid til at gennemgå punkterne ordenligt.

Desuden skal man søge om at lave lokalradio på de vilkår som er fremsat i lovforslaget, uden at vide præcis hvor stort tilskuddet til radioen bliver.


Dvs. man skal lave et økonomisk oplæg uden at vide hvordan det kan blive finansieret fra Kulturministeret.


Dette gør det praktisk talt umuligt at vide hvad der er det økonomiske fundament for at føre et opstillet driftbudget ud i livet.


Så alt i alt er lovforslaget dumpet..!

Hvis dette gennemføres er det den sikre død over lokalradioerne!


Vil lokalbefolkningen gerne miste dette lokalpræg som ellers har fungeret fint de seneste mange år?
Man kan hjælpe sin lokale radio ved at gå ind og underskrive vores fælles protest mod det dårligt gennemarbejdede lovforslag/bekendtgørelse, så vi kan få tilrettet det efter tidens trend og formåen.

Støt din lokalradio og giv os din underskrift her:http://www.skrivunder.net/lokalradio

Eller se vores video fra vores fælles Facebook side -
Bevar Lokalradioerne:
https://www.facebook.com/bevarlokalradio/videos/1048872621808219