I avisen kunne man i mandags læse, at Kristian Hegaard, næstformand i Social og Sundhedsudvalget, personligt havde gennemlæst 20 handicap-sager hvorefter han var gået til pressen.

Her kunne man få det indtryk, at der ikke laves ordentligt socialfagligt arbejde på Rådhuset, at socialrådgiverne ikke gør deres arbejde godt nok. Der var fokus på fejl fremfor de rigtige elementer i sagerne.

Jeg vil ikke være med til, at socialrådgivernes arbejde nedgøres offentligt, og at det generelt negative billede kommer til at fremstå uimodsagt.

Derfor vil jeg fremhæve, at socialrådgiverne i Fredensborg kommune som i andre danske kommuner knokler for at gøre det så godt de kan for borgerne.

De er optaget af at arbejde for positive forandringer. Deres faglighed, engagement og viden gør en forskel for mennesker, som har brug for hjælp - hver eneste dag.

De knokler for borgerne, på trods af alt for mange sager, for meget bureaukrati, og for lidt tid til faglig sparring og udvikling. Tak til jer for jeres store indsats.

I Fredensborg Kommune har man været og er fortsat stærkt underbemandet. Der er ca. dobbelt så mange sager pr. rådgiver, som Dansk Socialrådgiverforening anbefaler. 140 sager til hver rådgiver. Dette anerkender Kristian Hegaard ganske vist. Normen er nok 100 og det er også mange.


Vi politikere må vi tage ansvar for de pressede arbejdsvilkår.

Som byrådsmedlem vil jeg kræve forbedringer for de mange socialrådgivere på rådhuset, som har alt for mange sager på deres bord, og som derfor ikke kan nå at handle optimalt i alle sager.

 

venlig hilsen

Karen Schmidt, socialrådgiver, og Hanne Berg, SF, byrådsmedlem i Fredensborg