I forbindelse med byrådets vedtagelse af kommunens digitaliseringsstrategi, afviser borgmesteren min kritik af håndteringen med bemærkningen ”Vi kører på med digitali-seringen…”


Ja selvfølgelig, - digitaliseringen er kommet for blive og der er rigtigt mange fordele for både kommune og borgere ved den nye teknologi. Men det kan forekomme urimeligt så travlt kommunen har med ukritisk, at tromle reformen igennem.


I digitaliseringsstrategiens 18 sider lange tekst kan man ingen steder finde et eneste kritisk afsnit om de praktiske problemer, der følger med når kommunen helt firkantet bare følger statens opfordring til, at anvende de mest effektive kanaler når der skal kommunikeres.


”Vi skal begrænse og lukke for dyre henvendelseskanaler som e-mail, telefon og personlig henvendelse” står der blandt andet i strategien. Men der skal ”..åbnes for nye digitale henvendelseskanaler, herunder eksempelvis Facebook.”


At digitalisere alt er helt klart den mest effektive og billigste måde, at kommunikere på, men det er ikke altid den bedste. Det har kommunen for eksempel selv erkendt, da alle kommunens borgere skulle informeres om det sidste budget. Budgetavisen blev trykt og oveni købet husstandsomdelt. Det har ikke været billigt, men det er demokrati og folkeoplysning heller ikke altid.


Vi skal tage hånd om alle borgere i kommunen og hjælpe dem der ikke kan hjælpe sig selv digitalt, hedder det i strategien. Deri er jeg helt enig, og derfor har jeg også de sid-ste 2-3 år været med blandt de frivillige der har hjulpet borgerne gennem foreningen, Senior-IT og i Humlebæk Biblioteks IT-Café.


Dog ikke mere nu efter, at Fredensborg Kommune fornylig har meddelt, at de frivillige hjælpere ikke fremover, ved et evt. uheld, kan holdes skadesløse gennem kommunens forsikringsordning, men det er en helt anden historie.

John Sylvester
Sørens Alle 18
3050 Humlebæk