Det er afgørende for indsatsen mod Corona, at smittekæderne bliver brudt hurtigt. Derfor skal kommunen nu bistå med smitteopsporingen.

Borgere i Fredensborg Kommune, der er testet positive for corona, kan fremover blive kontaktet af kommunens medarbejdere. Det skyldes en ny aftale, som kommunen - ligesom en række andre kommuner - netop har indgået med Styrelsen for Patientsikkerhed om at sikre en endnu mere effektiv smitteopsporing.

"Selvom smittetallet er faldet betydeligt i vores kommune, gælder det stadig om, at vi hurtigst muligt får brudt alle smittekæder, så de smittede får mulighed for at isolere sig og alle deres nære kontakter får besked, så de kan blive testet", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen om den nye aftale.

Aftalen indebærer at kommunen tager kontakt til de smittede borgere, som Styrelsen for Patientsikkerhed ikke selv kan ringe op, forklarer Hans Nissen, der er formand for Social- og Seniorudvalget:
"Vi vil så også prøve at ringe til borgerne eller eventuelt tage forbi og ringe på og høre, om der er noget vi kan hjælpe med. Det kan f.eks. være med at informere om kommunens isolationstilbud i de tilfælde, hvor smittede og/eller nære kontakter ikke selv har mulighed for at lade sig isolere på deres egen bopæl".

Det skal understreges, at kommunen - også af GDPR-hensyn - hverken må eller vil bruge oplysninger i forbindelse med coronaopsporingen til andre sager, som eksisterer mellem borgeren og kommunen. Kommunen får med aftalen ikke adgang til borgernes hjem, men alene til at ringe på eller kontakte telefonisk.

Fakta:

Styrelsen for Patientsikkerhed har ansvar for smitteopsporingen.
Kommunen bidrager til opsøgende rådgivning og vejledning i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer for smittede borgere, hvor det ikke er muligt for Styrelsen for Patientsikkerhed at identificere telefonnummer eller i øvrigt opnå telefonisk kontakt med den pågældende inden for 24 timer. Kommunen melder dagligt tilbage til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Regeringen og KL indgik den 14. januar den aftale, som gør at kommunerne kan spille en større rolle i smitteopsporingen.