En stor gruppe borgere i Fredensborg Kommune modtager i disse dage et brev i e-Boks fra Region Hovedstaden med en invitation til at deltage i den store sundhedsundersøgelse "Hvordan har du det?". Borgmesteren opfordrer alle til at deltage. Det er ikke mindst vigtigt i en coronatid.

Har du nogen at tale med? Har du været ved egen læge? Ryger du? Er din livskvalitet påvirket af COVID-pandemien? Det er den type spørgsmål, som borgere i hele Region Hovedstaden - og Fredensborg Kommune - snart kan svare på.

"Hvert fjerde år gennemfører regionen denne meget store undersøgelse af danskernes sundhed. Resultaterne er vigtige for at planlægge fremtidens indsats på sundhedsområdet - både i regionen og lokalt i vores kommune. Derfor opfordrer jeg alle til at deltage, så vi får så godt et datagrundlag som muligt. Og der er naturligvis fuld anonymitet", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen, og tilføjer at corona-epidemien gør det ekstra vigtigt med et aktuelt overblik over borgernes sundhedstilstand.

Fakta:

-Undersøgelsen af danskernes sundhed hedder: Hvordan har du det? Cirka 300.000 danskere over 16 år får et spørgeskema i e-Boks eller med brev.

-Der er lavet en tilfældig udtrækning blandt borgere på 16 år eller derover i CPR-registret. Undersøgelsen gennemføres i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

-Undersøgelsen bliver brugt til at forbedre forebyggelsen og behandlingen af sygdomme. Samtidig sætter svarene fokus på danskernes sundhed og trivsel. For at få de mest brugbare resultater, er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaet.

-De fem regioner, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Statens Institut for Folkesundhed, Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet står bag undersøgelsen.