Lars Egedal, der er byrådsmedlem for Venstre i Fredensborg Kommune har på Facebook i et borger-forum oplyst at partiet anmoder om et ekstraordinært byrådsmøde for at behandle et forslag om at forældre kan framelde deres børn fra daginstitution og samtidig blive fritaget for betaling i perioden.

Lars Egedal skriver på facebook:

For at mindske smittetrykket blandt vore yngste, ønsker Venstre, i lighed med flere andre kommuner i hovedstadsområdet at animere forældre til, så vidt muligt, at holde deres børn hjemme fra daginstitutionerne indtil smittetrykket falder til et acceptabelt niveau.

Derfor ønsker Venstre at indføre en midlertidig fleksibel ”orlovsordning”, under hvilken forældre kan framelde deres børn fra daginstitutionen i perioder på 14 dage til 1 måned ad gangen, og samtidig blive fritaget for betaling i perioden.

Venstre foreslår, at kommunens administration udformer de nærmere regler for til- og framelding og samtidig sikrer, at ordningen kan træde i kraft så hurtigt det overhovedet er muligt.

Venstre vurderer, at ordningen vil koste kommunekassen ca 4 millioner kr, hvilket Venstre vurderer kommunens økonomiske råderum tillader.
I Venstre håber vi, at ordningen kan igangsættes allerede i første halvdel af februar, slutter lars Egedal.

Forslag har delt vandende i kommentarsporet. Her roses det for at afsætte ressourser, og kritiseres det for at man bryster sig med lånte fjer. Flere mender også at forslaget skal være med tilbagevirkende kraft.

I følge Frederiksborg Amts Avis skal forslaget først behandles i Børne- og Skoleudvalget den 4. februar og siden på byrådsmøde den 8. februar.