De meget populære dag- og aktivitetscentre for kommunens ældre har været lukket ned i to måneder. Men nu er det sundhedsmæssigt forsvarligt at indlede en forsigtig og kontrolleret genåbning for mindre grupper. Det sker fra den 18. maj og der vil naturligvis være stort fokus på afstands- og hygiejneforhold.

Genåbningen glæder Hans Nissen, der er formand for Social- og Seniorudvalget:

“Nedlukningen har uden tvivl været til stor ærgrelse for de mange borgere, som ellers har stor glæde af at kunne mødes over en kop kaffe, en god snak og ved at deltage i de hyggelige aktiviteter med andre ældre. Derfor er jeg virkelig glad for, at vi nu forsigtigt kan begynde at åbne centrene igen. Selv om tingene ikke bliver som tidligere lige med det samme, er det her et stort skridt i den rigtige retning”.

For at tilgodese flest mulige brugere, opdeles de i et formiddags- og eftermiddagshold med højest 10 brugere på hvert hold. Tilbuddet er i første omgang målrettet de brugere, som medarbejderne på dag- og aktivitetscentrene vurderer har størst behov. Den vurdering er sket ud fra de ugentlige telefonsamtaler med brugerne, som medarbejderne har haft gennem hele nedlukningsperioden. Det betyder, at medarbejderne på centrene snarest ringer til de brugere, som i første omgang tilbydes at komme tilbage til centrene.