Alle tilskud til foreninger og aftenskoler udbetales, selvom aktiviteterne er aflyst som følge af nedlukningen, har Fritids- og Idrætsudvalget besluttet.

Fritids- og Idrætsudvalget har på mødet mandag den 4. maj besluttet flere tiltag, der understøtter kommunens fritids- og idrætsliv.

Foreninger og aftenskoler i kommunen er økonomisk hårdt ramt efter nedlukningerne og aflyste aktiviteter som følge af coronakrisen.

Fritids- og Idrætsudvalget har derfor besluttet, at alle tilskud til foreninger og aftenskoler udbetales, selvom aktiviteterne er aflyst som følge af nedlukningen, fortæller udvalgsformand Kristian Hegaard:

”Jeg er glad for, at vi kan understøtte vores foreninger på denne måde, så vores fritids- og foreningsliv ikke bliver yderligere økonomisk nødlidende, indtil de kan lukke op igen. For vi har i høj grad brug for de mange stærke fællesskaber, vi har i vores foreningsliv. Jeg vil derfor også gerne opfordre til, at alle der kan, stadig betaler deres kontingent til foreningerne, så de også på den måde hjælper til med at støtte deres lokale foreninger”.

Med udvalgets beslutning sikres foreninger og aftenskoler de kommunale tilskud, som de enten allerede havde fået udbetalt eller som udbetales senere på året, selvom de ikke har afviklet aktiviteter. Derudover bliver foreninger og aftenskoler informeret om de nationale hjælpepakker.

Foreningerne orienteres om beslutningen via et nyhedsbrev fra administrationen.