Selvom man ikke har mulighed for at gå på biblioteket og låne bøger til sine store gymnasieopgaver disse dage, kan man stadig få hjælp til at finde de helt rigtige e-materialer.

 

Hvis du er i gang med en større opgave på STX, HHX eller HTX lige nu, så læs endelig videre. For selvom Fredensborg Bibliotekerne er lukket for udlån af fysiske bøger og tidsskrifter, har man stadig mulighed for at bruge bibliotekets forskellige e-materialer, der dækker over mange gode kilder, der er særdeles velegnet til opgaveskrivning.

 

Har man problemer med at søge i kilderne eller spørgsmål til hvilke gode kilder, man kan kaste sig over, så skriv til biblioteket via kontaktformularen nederst på siden fredbib.dk/opgaver.

 

Biblioteket svarer på henvendelser alle hverdage mellem 8 og 15, og man kan forvente et svar indenfor 24 timer efter forespørgslen er blevet modtaget – dog kan man ikke forvente svar i weekenderne.

 

Vigtigt at vide: For at kunne få adgang til de fleste af e-materialerne skal man bo i Fredensborg Kommune OG være oprettet som låner på biblioteket for at bruge dem. Man kan oprette sig som låner på bibliotekets hjemmeside med NemID.

 

Bor man ikke i Fredensborg Kommune, så tjek biblioteket i din hjemkommune – de giver måske adgang til de samme kilder.