På baggrund af myndighedernes restriktioner og instruks af den 12. marts 2020 har biskopperne informerer Fredensborgkirkerne om, at alle gudstjenester, aktiviteter og arrangementer i kirkerne og Sognegårde er aflyst foreløbig i resten af marts måned. 

Dette sker for i videst muligt omfang at tage hensyn til de af vores medborgere, der er mest sårbare over for Coronasmitte, og af hensyn til at opretholde et fungerende sundhedsvæsen. 

Fredensborgkirkerne holder selvfølgelig hjemmesiden opdateret med nye informationer efterhånden som de indløber.

I forhold til den annoncerede fællesspisning Skærtorsdag den 9. april med tilmelding og betaling, så kan I stadig tilmelde jer, men tak for at vente med betaling.