Kommunen har iværksat et omfattende nødberedskab som følge af udbredelsen af coronasmitte. Det har omfattende konsekvenser på samtlige områder i kommunen.

”Vi har iværksat et nødberedskab, som uundgåeligt får store konsekvenser for rigtig mange borgere, men jeg håber og tror på, at der er bred forståelse for nødvendigheden heraf. Vi søger så vidt muligt at beskytte vores svageste medborgere, så både de og deres familier kan være trygge i dagligdagen på trods af den alvorlige situation”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen, og tilføjer:

”Jeg vil derudover opfordre til, at man kun kontakter kommunens medarbejdere, hvis det er tvingende nødvendigt, da vores ressourcer i denne situation er skarpt prioriteret til de borgere og funktioner, som har størst behov. Samtidig er det vigtigt, at man løbende holder sig orienteret via kommunens hjemmeside og myndighedernes centrale hjemmeside www.coronasmitte.dk”.