Socialdemokratiet i Fredensborg har på sit valgudvalgsmøde den 10. februar vedtaget, at føre en grøn valgkamp, der fokuserer på god skik på klimaområdet. Vi er formentlig en af de første partiforeninger i landet, der har det præcise klimasigte, oplyser Socialdemokratiet i en netop udsendt pressemeddelse.

"Det er vigtigt at vi som partier går forrest i klimakampen og det skal selvfølgelig også gælde valgkampsaktiviteter. Derfor har Socialdemokratiet den 10. februar besluttet at kompensere med bidrag til klimaskov. Det giver bonus på CO2 regnskabet, at vi kører en grøn valgkamp," siger Louise Mehnke, der er medlem af partiets valgudvalg og netop valgt som formand for kommunens ambitiøse Klimaråd.

Den Socialdemokratiske partiforening er i fuld gang med at planlægge årets valgkamp. Der skal være kommunal- og regionsrådsvalg den 16. november 2021.

"Vi stemmer nej til et forslag om ikke at sætte plakater op i kommunen. Valgplakater er en god del af en valgkamp, der giver opmærksomhed om valg og bidrager til en høj valgprocent. Vi vil ikke kortslutte den demokratiske valgproces og gøre valget hemmeligt," siger Per Frost Henriksen, gruppeformand for Socialdemokratiet og giver ikke meget for populistiske forslag i den skuffe, der alene går på selv at få flere stemmer.

Socialdemokratiets lokale partiforeningsformand Vivian Johnsen slår fast:
"Demokratiet er værd at bruge ressourcer på. Det er vigtigt at få flest muligt til at stemme. Socialdemokratiet ved godt at alt tæller i et klimaregnskab og derfor kompenserer vi. Vi må ikke glemme at demokrati skal være synligt og det kræver kampagne."