Nordsjællands natur bliver berørt alt for meget af Ring 5, det er en stor omkostning for en kommune, som for eksempel Fredensborgs, der sætter stor pris på naturen. En buldrende og larmende 4-6 sporet motorvej skal ikke ødelægge landsbyer og skøn natur.

Det er svært at se de store lokale fordele ved en Ring 5. Det ligner en plan med flere gennemkørende transportsystemer med gods- og togbaner og motorveje til tunge lastbiler til og fra Sverige. Lokalt har vi slet ikke brug for Ring 5, som i ødelæggende grad vil gennemskære og støjbelaste uvurderlige og fredede naturområder, skove, rekreative områder, landsbyer og beboelseskvarterer.

Sverige har brug for gode transportveje til og fra landet. Det kan svenskerne passende gøre mest muligt i Sverige, helt ned til Malmø og så derfra over til København og videre ned i Europa. Da Øresundsbroen blev anlagt, var det ikke hensigten at den tunge lastbiltransport skulle via Helsingør-Helsingborg færgefarten, som det sker nu.

Det er et helt urimeligt angreb på ejendomsretten, at transportkorridoren i over 40 år har lagt beslag på over 13 % af Fredensborg kommunes areal. Det har ødelagt megen god planlægning og hæmmet en lokal udvikling.

Vi er lodret imod, at landsbyer som for eksempel Karlebo, Vejenbrød, Toelt, Fredtofte, Kirkelte, Gunderød, Langstrup, Nybo og Dageløkke enten skal gennemskæres eller på anden måde kraftigt generes af en ny motorvej. Det er sådan set ligegyldigt om planen for Ring 5 er at køre over, under eller lige ved siden af. De Nordsjællandske naturområder som Langstrup Mose og engene ved Nive Å fortjener ikke kørsel med hverken tung lastbiltrafik eller lange larmende godstog.

Det vi har brug for i det nordøstlige Sjælland, det er tidfaste og stabile kollektive transportmidler, busser og tog, der kan køre os til og fra hovedstaden, Hillerød og Helsingør, til og fra omegnens sygehuse, til og fra arbejde og uddannelse. Solid togdrift vil gavne meget i det daglige og lad os så få styr på og gjort det eksisterende motorvejsnet færdigt. Drop Ring 5.

 

af Folketingskandidat Per Frost Henriksen, Socialdemokratiet (S), medlem af Fredensborg Byråd og
Hans Duus Jørgensen, Kirkelte, Styregruppemedlem i ”Nej til Ring 5”